privacy

aandacht

voor jou

privacy van je gegevens

PRIVACYVERKLARING VAN JE GEGEVENS


Privacyverklaring

Praktijk Maaike Buurman, gevestigd te Jan Ruijglaan 31, 8881 EZ  WEST TERSCHELLING, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Buurman & de Rooij is de handelsnaam voor de samenwerking van Maaike Buurman en Maud de Rooij, therapieretraite op Terschelling en -van-je-rookverslaving-af-retraite zijn de arrangementen waarop de privacygegevens van toepassing zijn.


 1. Contactgegevens

https://www.therapieretraite.nl 

contact@therapieretraite.nl

Telefoon 06 - 46116316

Maaike Buurman is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Maaike Buurman.

Zij is direct te bereiken via maaike@buurman-derooij.nl en praktijk@maaikebuurman.nl 


      2. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Praktijk Maaike Buurman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


      3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

  Praktijk Maaike Buurman verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • psychische gesteldheid
  • grensoverschrijdende gebeurtenissen/trauma’s
  • andere persoonlijke problemen
  • intieme informatie
  • algehele gezondheid

  Deze informatie wordt gedeeltelijk via e-mail verstuurd, daarna uitgeprint en verwijderd uit onze computersystemen. Vervolgens wordt dit opgeslagen in een afgesloten archief. De gegevens tijdens de therapiesessies worden handmatig opgeschreven en worden ook opgeslagen in het afgesloten archief.

  In geval op jouw verzoek informatie gedeeld wordt met derden maak ik een rapport op die ik verstuur via e-mail, print hem voor het archief uit en verwijder hem van mijn computer. Deze rapportage wordt eerst met jou besproken uiteraard.

   

        4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Praktijk Maaike Buurman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling
  • Je te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • De persoonlijke gevoelige informatie is nodig om een goede therapie te kunnen geven. Uiteindelijk bepaal je zelf wat je wel en niet met Maaike deelt. Maaike heeft geheimhoudingsplicht volgens haar beroepscode.

   

        5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Praktijk Maaike Buurman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


        6. Delen van persoonsgegevens met derden

  Praktijk Maaike Buurman deelt geen gegevens en/of informatie van de medewerker met de werkgever.

  Praktijk Maaike Buurman verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Maaike Buurman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


        7. Cookies of vergelijkbare technieken

  De website therapieretraite.nl gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


       8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Maaike Buurman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maaike@buurman-derooij.nl 

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk Maaike Buurman zal binnen de wettelijke termijn van 6 weken aan jouw verzoek voldoen.

  Praktijk Maaike Buurman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


       9. Hoe persoonsgegevens beveiligend worden

  Praktijk Maaike Buurman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maaike@buurman-derooij.nl


  Maaike Buurman is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH. De kosten van de therapie kun je geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen afhankelijk van de voorwaarden van je zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden binnen je (aanvullende) polis.

  Let wel: de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Houd er ook rekening mee dat collectief afgesloten polissen anders kunnen uitbetalen dan particulier afgesloten polissen. De factuur krijg je voor aanvang van de therapieretraite op Terschelling toegezonden, waarna je deze ter declaratie kunt aanbieden bij de zorgverzekeraar.

  buurman&derooij therapieretraite

  Een retraite is een unieke gelegenheid om de beslommeringen van het dagelijkse leven achter je te laten: geen haast, stress en lawaai. Het biedt de mogelijkheid om stil te staan bij het moment en gewaar te worden van jezelf, van anderen en de omgeving. Dan wordt zichtbaar welke uitdagingen, valkuilen en reactiepatronen het dagelijkse leven beheersen.